Regnvandsledning Amager Strandvej

Indledning

Som led i byudviklingen ved Amager Strand er bebyggelsen Ved Amagerbanen separatkloakeret. Både spildevand og regnvand ledes i dag til fælleskloakken. HOFOR skal derfor etablere en udløbsledning til separat regnvand fra området.

Status

Amager Strandvej er forsynet af HOFOR, og er delvist separatkloakeret. Tag- og spildevand ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej, mens vejvand ledes til Øresund. 

 

 

Plan

Den eksisterende regnvandsledning i Amager Strandvej har alene kapacitet til at håndtere vejvandet. Der skal derfor etableres en ny ca. 420 meter lang regnvandsledning i Amager Strandvej, som kan aflede separat regnvand fra bebyggelsen Ved Amagerbanen til et nyt udløb i Sundby Havn. 

A3.2

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

HOFOR etablerer den ny regnvandsledning og det nye udløb i Sundby Havn.

Miljøforhold

Etablering af ledningen vil muliggøre udledning af regnvand fra et befæstet areal på 16700 m2. Udledningen vil medvirke til en mindskelse af aflastninger fra fælleskloakken og en mindskelse af tilstrømningen til Renseanlæg Lynetten.

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
7000r Sundbyøster, København      
4359  Sundbyøster, København