A1.7 Pumpestation ved fjernbusterminalen

Indledning

Borgerrepræsentationen har i forbindelse med Budget 2020 besluttet, at der skal etableres en ny fjernbusterminal på Carsten Niebuhrs Gade 

Status

Projektområdet er beliggende i kloakopland 242, der er fælleskloakeret. Regn- og spildevand ledes til Lynetten via Pumpestation Kløvermarksvej. 

I dagfungerer enden af Ingerslevsgade mod Hovedbanegården som en slags midlertidig fjernbusterminal. 

Plan

Der etableres en ny fjernbusterminal på et areal nord for Carsten Niebuhrs Gade. I den forbindelse skal der etableres afløb for bl.a. en ankomst-/afgangshal med toiletter samt byudviklingsområdet Kalvebod Brygge Vest B.5. Til afvanding af disse områder etableres en ny pumpestation.   

 Arealet hvor pumpestationen etableres ligger på samme matrikel som byudviklingsområdet Kalvebod Brygge Vest, som er planlagt seperatkloakeret efter det 3-strengede princip.

Fjernbusterminalen skal ligeledes separatkloakeres efter det 3-strengede princip. 

A1.7

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Pumpestationen etableres som et underjordisk anlæg med enkelte hævede dæksler over terræn. Pumpestationens placering fremgår af tegningen. Derudover etableres ledninger i vejareal på Carsten Niebuhrs Gade.  

Økonomiske forhold

 

Anlægsudgifter 

Anlægsperiode 

Anlæg bemærkninger 

HOFOR 

6 mio. kr. 

2021 

Investeringsramme A1 

Berørte matrikler

Matrikel nr.  Ejerlav Arealerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
1695h  Udenbys Vester Kvarter      X