Baneafvanding Vigerslev 2

Indledning

I forbindelse med projektet ”Den nye bane København – Ringsted”, hvor Banedanmark bygger en ny elektrificeret jernbane til højhastighedstog, skal projektområdet ved Vigerslev, hvor banen føres igennem, afvandes for regnvand.

Status

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og er beliggende i kloakopland 321I, som er fælleskloakeret. 

Plan

Afvandingen af banestrækningen tilsluttes fælleskloakken via et forsinkelsesbassin. Projektets gennemførelse ændrer ikke på oplandets status som fælleskloakeret. 

B.43

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektområdet dækker en banestrækning på 630 m, hvor overfladevand afvandes til det spildevandteknisk anlæg "Gåsebækrenden" via et underjordisk forsinkelsesbassin og en vandbremse på 10 l/s.

Oplandsarealet er cirka 22.000 m3.

Der vil ske en gennemsnitlig årlig afledning på 3.800 m3.

                                           

Miljøforhold

Projektet vil ikke medføre yderligere belastning af miljøet.

Økonomiske forhold

BaneDanmark

Berørte matrikler