Afledning fra Sten og Grus Prøvestenen A/S

Indledning

Sten & Grus A/S – Prøvestenen har søgt om miljøgodkendelse til et nyt afvandings- og rensningsanlæg til rensning af overfladevand fra pladserne ”Old Site” og ”New Site”. Vandet genbruges til befugtning af jordmiler, støvdæmpning/vanding af veje, støbning af betonblokke, højtryksrens af maskiner og skylning af lastbiler, der har afleveret våd jord/sediment. 

Status

Old Site: Arealet mellem A-vej og B-vej

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og beliggende i et separatkloakeret opland. Både spildevand og procesvand afledes til spildevandskloakken. 

New Site: Arealet mellem A-vej og Y-vej  

Projektområdet er forsynet af HOFOR, og beliggende i et separatkloakeret opland. Både spildevand og procesvand afledes til spildevandskloakken. 

Klik på billedet for at forstørre 

Plan

Old Site

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Ved regnskyl, hvor tanke og renseanlæg er fulde, vil renset overfladevand (procesvand) ledes til spildevandskloakken. 

New Site

Projektområdet skal fortsat være forsynet af HOFOR. Ved regnskyl, hvor tanke og renseanlæg er fulde, vil overskydende, renset overfladevand (procesvand) ledes til CopenhagenMalmøPort's ledning med udløb direkte til Øresund.

 

B.55

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Old Site

På pladsen opbevares og behandles forurenet jord. Lagunen er primært beregnet til drænvand fra forurenet jord.  Overfladevand fra pladsen og vand fra lagunen bliver renset i Sten & Grus Prøvestenen A/S' renseanlæg med henblik på genbrug hos Sten & Grus Prøvestenen A/S eller sælges til nabovirksomheder til deres produktion. Ved vedvarende regn kan anlæggets tankanlæg samt lagune blive fyldt op, og der vil være behov for at aflede renset spildevand til offentlig spildevandskloak. I tilfælde af meget kraftige regnskyl/skybrud vil overskydende vand blive ledt til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskiller.

New Site

Her modtages og sorteres beton/mursten og lignende, der som udgangspunkt ikke er forurenet. Der opsamles overfladevand med henblik på genanvendelse. Det opsamlede vand renses ved sedimentering i bassin. I tilfælde af at manglende oplagringskapacitet i tank og bassin vil der ske udledning af vand fra New Site via Sandfang og olieudskiller til CMP's kloakledning under Y-vej til Øresund.

Miljøforhold

Old Site

Pladsen er 35.500 m2 og har en lagune  med plads til op til 7.200 m3 vand. I en situation hvor lagunen er halvt fyldt med jord og vand, vil den have en kapacitet svarende til 100 mm regn. ”Ren tank” kan rumme 420 m3 renset spildevand.

New Site

Pladsen er 20.000 m2. Den forventede udledning er afhængig af regnmønsteret og produktionsforholdene, men forventes at være mindre end 10.000 m3/år.

Økonomiske forhold

Privat

Berørte matrikler

 

Matrikel nr. Ejerlav Arearerhvervelse Rådighedsindskrænkning
Midlertidig Permanent
478 Amagerbros Kvarter      
639 Amagerbros Kvarter