BIR7.2 Lygten Kanal

Indledning

Borgerrepræsentationen vedtog 22. juni 2017 at igangsætte skybrudsprojektet BIR7.2 Lygten Kanal.
Projektet er aktuelt, fordi de igangsatte skybrudsprojekter på Hovmestervej og Tagensvej Nord ikke kan tages i brug før dette projekt er anlagt.

Status

Projektområdet er beliggende i kloakoplandene 433 og 437, der begge er fælleskloakerede. Spildevand og regnvand fra området ledes til Renseanlæg Lynetten via Pumpestation Strandvænget.

Området er ikke skybrudssikret.

Plan

Der ændres ikke på oplandets status som fælleskloakeret.
Belastninger og vandmængder fra området bliver – i tørvejrssituationen og under hverdagsregn – uændret.

Projektet vil lede skybrudsvand til BIR7.1 Lersøparken og videre til Svanemøllens Skybrudstunnel.

K1.48

loading image
Henter kort...
static-map

Projektbeskrivelse og ejerforhold

Projektet BIR7.2 Lygten Kanal består af en 150 meter lang skybrudsledning mellem Tagensvej og Lersøparken. Ledningen skal sikre, at skybrudsvand fra Tagensvej kan ledes via Lersøparken og Svanemøllen Skybrudstunnel til Øresund. Projektet etableres, ejes og drives af HOFOR.

BIR7.2 Lygten Kanal er en del af skybrudsgrenen Lersøparken, som er beliggende i den nordlige del af København, der med sine elleve skybrudsprojekter sikrer et højrisikoområde på 205 ha.

Projektet forventes at være med til at minimere risikoen for 7.250 husstande, når alle områdets projekter er etablerede.

Miljøforhold

Gennemførslen af skybrudsprojektet vil skabe mulighed for, at afkoblet regnvand i skybrudsgrenen (K2.3 Separatkloakering, Lygten Kanal) kan ledes via Lersøparken til Svanemøllen Skybrudstunnel, og dermed medføre, at mængden af regnvand til fælleskloakken vil reduceres. Dette vil medføre en reduktion i mængden af aflastninger fra fælleskloakken og en reduktion af den vandmængde, der ledes til Renseanlæg Lynetten.

 

Økonomiske forhold

HOFOR

Berørte matrikler

Matrikel nr. Ejerlav Arealanvendelse Rådighedsindskrænkning
midlertidig Permanent
243 Utterslev