Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Status | Vandmiljø | Vandkvalitet

Vandkvalitet

Der er 18 vandområder/recipienter i København, som er underlagt statens vandområdeplaner. Københavns Kommune er forpligtet til at opfylde målsætningerne.

Ti søer, fire vandløb, Københavns havn, Kalveboderne og Øresund er udpeget til at skulle opfylde målsætninger i ’Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland’. Status for vandområdernes tilstand er:

  • Tre ud af 10 søer lever op til målsætningen
  • Ingen af vandløbene lever op til målsætningen
  • Københavns Havn, Kalveboderne og Øresund lever ikke op til målsætningen.

Grunden til at Københavns Havn, Kalveboderne og Øresund ikke lever op til målsætningen er bl.a. stor kompleksitet i form af mange forureningskilder, fx overløbsbygværker og sediment.

 

Læs om målsætninger for vandmiljø 

Planer og indsatser for opfyldelse af målsætninger for vandmiljøet foregår ved indsatser for afløbssystemet og renseanlæg. Læs om indsatserne her (afløbssystemet / renseanlæg). 

 

Klik på skemaet for større version. 

Staten er ansvarlig for at overvåge tilstanden af vandmiljøet og fastlægger den aktuelle tilstand for vandområderne. I de tilfælde hvor tilstanden er ukendt har staten ikke udpeget indsatser. For de vandområder hvor tilstanden er ukendt er det således antaget, at målsætningen er opfyldt allerede i 2015. Såfremt det konstateres at vandområderne med ukendt kemisk tilstand ikke lever op til målsætningen forventes den kommende vandplan i 2022 at indeholde indsatser for de pågældende vandområder.

 

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling