Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Status | Afløbssystemet | Hovedstrukturen

Hovedstrukturen

Hovedstrukturen for Københavns afløbssystem udgøres overordnet set af de to hovedoplande til Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten, som det ses på kortet. De to oplande dækker otte kommuner, som allesammen leder regn- og spildevand til renseanlæggene igennem hovedledninger i Københavns Kommune. 

Oplandenes samlede størrelse medfører, at Københavns initiativer til forbedringer - fx frakobling af regnvand fra fælleskloakken - skal følges op af lignende tiltag i de øvrige kommuner i oplandet, så Københavns investeringer ikke udhules. Nye indsatser i København giver derfor anledning til koordineret spildevandsplanlægning på tværs af kommuner og forsyningsselskaber i de to hovedoplande.

Renseanlæg Lynetten 

Oplandet til Renseanlæg Lynetten dækker 76 kmog fem kommuner. Oplandet er karakteriseret ved, at spildevandet pumpes til renseanlægget via de tre store pumpestationer Pumpestation Skovshoved, Pumpestation Strandvænget og Pumpestation Kløvermarksvej.

Renseanlæg Damhusåen

Oplandet til Renseanlæg Damhusåen dækker 47 kmog seks kommuner. Oplandet er karakteriseret ved, at spildevandet løber til renseanlægget ved gravitation, hvilket gør anlægget mindre styrbart.

Kort over hovedoplandene til Renseanlæg Damhusåen og Renseanlæg Lynetten (Klik på billedet til at forstørre)

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling