Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Status | Afløbssystemet

Afløbssystemet

Københavns samlede afløbssystem består af kloakker, pumpestationer, bassiner og renseanlæg. Afløbssystemet har til formål at sikre, at afledning, rensning og udledning af spildevand sker hygiejnisk og miljømæssigt tilfredsstillende. Fra kloaksystemet ledes spildevandet og regnvandet videre til kommunens to renseanlæg, hvor spildevandet renses inden det ledes ud i Øresund. I separatkloakerede områder renses regnvandet lokalt eller ledes direkte til vandområderne.

Status for det samlede afløbssystem 

Det samlede afløbssystem mangler kapacitet til at håndtere mængderne af regn- og spildevand. Det gælder både for kloakken, der transporterer spildevandet til renseanlæggene, og for renseanlæggenes kapacitet til at rense spildevandet. Kloakkens mangel på kapacitet betyder udledninger af regnvandsopblandet spildevand fra overløbsbygværker til både ferske og marine vandområder - især til havnen - under kraftig regn. Renseanlæggenes mangel på kapacitet betyder, at store mængder mekanisk renset spildevand under kraftig regn ledes udenom det biologiske rensetrin og direkte til Øresund - det såkaldte bypass.     

 

Læs om planer og indsatser for afløbssystemet

Læs om målsætninger renseanlæg

Læs om serviceniveau for kloakken 

 

Damhusledningen - en bassinledning. Foto: HOFOR

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling