Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Planer og indsatser | Afløbssystemet

Afløbssystemet

Planen for afløbssystemet udgøres af en række indsatser under overskrifterne overløbsbygværker, regnvandshåndtering og spildevand fra hospitaler. I menuen til ventre findes uddybbende beskrivelser af de tre indsatser.

Overløbsbygværker

Som følge af statens vandområdeplaner og den kommunale vandhandleplan skal der ske en indsats til begrænsning af aflastninger fra 10 overløbsbygværker i perioden 2020-2026. 

Regnvandshåndtering

Nye beregninger viser, at afløbssystemet ikke opfylder serviceniveauet for kloakken. På den baggrund er det besluttet, at en del af systemets udfordringer på den lange bane skal løses ved separatkloakering, hvor regnvandet ledes uden om det eksisterende afløbssystem.    

Spildevand fra hospitaler

Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital skal etablere effektiv forrensning der fjerner lægemiddelrester før spildevand ledes til kloak. Renseanlæggene skal stå funktionsklar i 2022 (Bispebjerg Hospital) og 2023 (Rigshospitalet).

 

Læs om status for afløbssystemet

Læs om målsætninger renseanlæg

Læs om serviceniveau for kloakken 

Overløbsbassin. Foto: HOFOR

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling