Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Målsætninger | Vandmiljø

Vandmiljø

Kravene til kvaliteten af vandmiljøet - vandløb, søer, kystvande og grundvand - fastsættes i statens vandområdeplaner. Planerne fastlægger en række målsætninger, som forpligter kommunen til at gennemføre konkrete indsatser for at reducere antallet og mængden af spildevandsudledninger.

Som tillæg til vandområdeplanerne har Københavns Kommune udarbejdet vandhandleplanen 'Den Blå By'. Den kommunale vandhandleplan er et udtryk for, at København ønsker en ambitiøs og helhedstænkende vand- og miljøpolitik. 

 

Læs mere om status for vandmiljøet

De konkrete planer og indsatser for opfyldelse af målsætninger for vandmiljøet foregår ved indsatser for afløbssystemet og renseanlæg. Læs om indsatserne her (afløbssystemet / renseanlæg). 

Regnvandsudløb ved Harrestup Å. Foto: HOFOR

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling