Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Målsætninger | Regnvandshåndtering | Principper for planlægning af regnvandshåndtering

Principper for planlægning af regnvandshåndtering

I foråret 2017 vedtog Borgerrepræsentationen "Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand". For at sikre den nødvendige afkobling af regnvand fra fælleskloakken accepterede Borgerrepræsentationen at meddele påbud om separering af regnvand fra husspildevand på egen grund til mellem 3.000 og 9.000 grundejere. I forbindelse med vedtagelsen besluttede Borgerrepræsentationen dog at udgifterne for grundejere skal begrænses mest muligt. I praksis betyder dette, at metoder der medfører påbud først vælges, når påbudsfri metoder er opbrugt, og behovet for håndtering af regnvand ikke er opfyldt.

For at kunne meddele et påbud om separering skal der være en saglig begrundelse. Dette gælder, uanset baggrunden for separeringen. Planlægning af regnvandshåndteringen skal afveje hensyn til samfundsøkonomi og anlægsøkonomi, ønsket om en grønnere by og minimering af gener for private grundejere.

 

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling