Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Målsætninger | Badevand

Badevand

Københavns Kommune prioriterer muligheden for at bade i Københavns Havn og Øresund højt, og målsætningerne for badevandskvaliteten har derfor  stor betydning for prioriteringen af spildevandsindsatser i København.

Badevandskvaliteten klassificeres ifølge EU's badevandsdirektivet (2006/7/EF) i følgende fire kategorier:

  • udmærket,
  • god,
  • tilfredsstillende og
  • ringe

På kortet til højre ses målsætningerne for badevandskvalitet i København, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2011. Dengang blev det besluttet, at målsætningerne for Kalveboderne, Sydhavnen og Svanemøllebugten skulle være opfyldt i 2016-2020.

Revision af tidspunkt for målopfyldelse

Det har vist sig, at tidspunkterne for målopfyldelse ikke kan overholdes. Københavns Kommune fastholder visionen om udmærket, god og tilfredsstillende badevandskvalitet i havnen og Øresund. Der vil i planperioden for Spildevandsplan 2018, ske indsatser for at opfylde badevandsmålsætningen, hvor den i dag ikke er overholdt - udover at fastholde badevandskvaliteten på eksisterende badesteder. På lang sigt vil indsatser sikre, at badevandskvaliteten ikke forringes af stigende regnmængder.  

For at sikre opfyldelse af målsætningerne tilrettelægges indsatserne på baggrund af den viden, der opnås i masterplanerne i de berørte oplande. Masterplaner omhandlende Kalveboderne udarbejdes 2018-2021, hvorefter indsatser og planer implementeres. For planer vedrørende Sydhavnen foregår arbejdet i 2018-2026 og for Svanemøllen udarbejdes masterplanerne mellem 2019-2031.

 

Læs om status for badevand 

Opfyldelse af målsætninger for badevand sker ved indsatser i afløbssystemet og på renseanlægene. Læs om indsatserne her (afløbssystemet / renseanlæg). 

Kortet viser målsætninger for badevandskvalitet i København.
 

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling