Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Bilag | Administrationsgrundlag | Myndighedtilladelser | Udledningstilladelser

Udledningstilladelser

I miljøbeskyttelseslovens § 27 og 28 står, at udledning af spildevand kræver en tilladelse.

Spildevandsbekendtgørelsens § 4 definerer, hvad der i lovens forstand er spildevand:

"Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer."

Ansøgning om tilladelse til at udlede spildevand skal altid sendes til kommunen, som i langt de fleste tilfælde er myndighed på området. Undtaget herfra er kun udledningstilladelser til S-mærkede virksomheder (de særligt komplicerede), hvor staten er myndighed. Er staten myndighed, videresender kommunen ansøgningen.

Det er ansøgers pligt at fremskaffe og fremsende alle nødvendige oplysninger for sagens behandling.

Kommunen eller staten vil behandle sagen og eventuelt meddele en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. En tilladelse vil typisk indeholde vilkår om, hvordan spildevandet skal renses - og dermed hvilken vandkvalitet det skal have - før udledningen. Hertil kan kommer en række administrative vilkår om kontrol, indberetning mv. 

 

 

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling