Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Bilag | Administrationsgrundlag | Myndighedtilladelser | Tilslutningstilladelser

Tilslutningstilladelser

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 at kommunen meddeler tilladelse til at tilslutte spildevand til kloakken - en såkaldt tilslutningstilladelse.

For spildevand fra beboelse meddeles tilladelse til tilslutning som en del af byggesagsbehandlingen, og vil typisk ikke indeholde regulerende vilkår. Undtagelsen herfra er tilfælde, hvor udvidelser af det befæstede areal overstiger kloakoplandets befæstelsesgrad - se mere her.

For spildevand fra virksomheder reguleres indholdet af:

  • Miljøfarlige stoffer,
  • Stoffer der er aggressive overfor materialer i kloakken,
  • Stoffer der medfører fare for personale, der arbejder med kloak og renseanlæg

i det omfang Miljøstyrelsens anbefalede kravværdier overstiges.

Som eksempler på virksomheder, der reguleres i en tilslutningstilladelse kan nævnes: Bilvaskehaller, vaskepladser, mikrobryggerier og industri med processpildevand. 

Ved afledning til kloak ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med byggerier skal der indhentes en midlertidig tilslutningstilladelse hos Center for Miljøbeskyttelse.

Læs mere om tilslutningstilladelser på kommunens hjemmeside.

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling