Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Bilag | Administrationsgrundlag | Myndighedtilladelser | Nedsivningstilladelser

Nedsivningstilladelser

Nedsivning af tag- og overfladevand kræver altid tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19. Nedsivning kan ske fra overfladen og fra nedgravede faskiner. Nedsivning må ikke ske direkte ned i et grundvandsmagasin, men skal sive igennem en umættet zone i jorden. Det anbefales, at nedsivningen sker mindst 5 meter fra beboelsesejendomme og fra bygninger med kælder samt mindst 2 meter fra øvrige bygninger, vej og skel. Nedsivning kan godt ske fra vejbede/faskiner og permeable belægninger placeret i vejarealet, så længe  nedsivningen ikke skader vejen. Et nedsivningsanlæg, både på overfladen og under jorden, må ikke forårsage overfladeafstrømning og gener for andre. 

Der er forskellige krav til rensning før nedsivningen afhængigt af hvilken type vand, der ønskes nedsivet. Se mere om det i under rensekrav for regnvand.

 

 

 

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling