Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Bilag | Administrationsgrundlag | Kloakeringsprincipper | Begrænset fællessystem/first flush

Begrænset fællessystem/first flush

"Begrænset fællessystem" eller "first flush" er en ny og attraktiv metode til at mindske belastningen af fælleskloakken med vejvand. Metoden består i korte træk i at der fx i vejbrønde eller stikledninger etableres en vandbremse - eventuelt suppleret med et bassin, der tillader at den første del af en regnhændelse (first flush) løber til rensning på renseanlægget, mens den sidste del af regnen løber på vejoverfladen til et vandområde når vandbremsens kapacitet overskrides. 

Metoden er baseret på en forudsætning om, at de første minutters regn "vasker/skyller" forureningen af vejen, og at den efterfølgende vandmængde indeholder et mindre, ubetydeligt forureningsindhold, og derfor kan ledes til et vandområde uden rensning.

Ved at variere på mængden af vand til kloakken (vandbremsen og bassin) kan metoden tilpasses forskellige størrelser oplande og forskellige følsomheder i vandområdet. 

Metoden er attraktiv fordi den - i modsætning til mange andre metoder - tager toppen af spidsbelastningen under regn, som er det mest kritiske tidspunkt. 

Metoden afprøves for tiden i konkrete projekter, hvor der holdes øje med at vandkvaliteten er tilstrækkelig god i den del, der udledes. Metoden vil når testperioden er slut gøres permanent eller måske droppes - alt afhængig af resultaterne.

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling