Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Bilag | Administrationsgrundlag | Kloakeringsprincipper | 2-strenget kloak

2-strenget kloak

Husspildevand og regnvand ledes væk i hver sin ledning. Der etableres to stik til hver ejendom med mulighed for tilslutning. Èt stik til husspildevand og ét til tag- og overfladevand.

Forudsætninger

Ny separatkloak etableres i områder, hvor der er mulighed for udledning til vandløb, søer eller havet, enten via rør eller skybrudsløsning. 

I visse tilfælde vil der skulle ske en separering af regn- og husspildevandet i oplande, som i dag har fælleskloak. Se nærmere under "Separering på egen grund".

 

 

 

 

Separatkloakken etableres og tilsluttes efter nedenstående skitse:

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling