Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Bilag | Administrationsgrundlag | Fortætning af byen

Fortætning af byen

Det er et stigende problem for kapaciteten i kloakken, at byen får en højere og højere andel af befæstet areal, den såkaldte fortætning. Fortætning medfører, at der ledes mere regnvand til kloakken, og det kan give et stort problem med etablerede kloakker, der efterfølgende bliver for små. Der er behov for retningslinjer for, hvor stor en del af en grund som kan befæstes. Overskrides denne størrelse skal regnvandet forsinkes før tilledning til kloakken. 

I forbindelse med udarbejdelse af denne spildevandsplan er der gennemført en beregning af den gennemsnitlige befæstelsesgrad i alle kloakoplande. Dette gennemsnit danner fremover basis for regulering af regnmængden til kloakken.

Er der tale om fortætning i form af lokalplanlagt byudvikling (fra 2019), har HOFOR som udgangspunkt pligt til at "følge med" byudviklingen, og sikre den fornødne kapacitet i kloakken. Retningslinjen gælder derfor ikke i områder, hvor der, fra 2019, sker en lokalplanlagt byudvikling. 

I forbindelse med behandling af byggesager vil der fremover blive kigget på om byggesagen medfører fortætning. 

  1. Er befæstelsesgraden for matriklen under kloakoplandets gennemsnit pr 2017, må det befæstede areal udvides op til oplandets gennemsnit uden at det medfører krav om forsinkelse. 
  2. Er befæstelsesgraden for matriklen over kloakoplandets gennemsnit pr. 2017, skal regnvandet fra det udvidede, befæstede areal forsinkes før tilledning til kloakken, så den samlede regnvandsmængde per tidsenhed ikke øges.

 

I funktionen "Min matrikel", kan du se den gennemsnitslige befæstelsesgrad for det kloakopland du bor i, samt hvilken kloakeringsform, som er gældende. 

 

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling