Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Bilag | Administrationsgrundlag | Drænvand - omfangsdræn

Drænvand - omfangsdræn

Drænvand er ikke omhandlet af definitionen af spildevand i spildevandsbekendtgørelsen, og er derfor IKKE spildevand. Drænvand er i lovens forstand vandløbsvand, og er omhandlet af vandløbslovens regler herom. Som konsekvens heraf kan der ikke meddeles en tilslutningstilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen til drænvand til kloakken. 

Undtagelsen fra denne regel er drænvand fra omfangsdræn - altså dræn langs/op ad husmuren som sikring af fundament/kælder. Det er almindeligt, at omfangsdræn sluttes til kloakken. Som regel fordi der ikke kan findes andre muligheder for bortledning.

En anden speciel undtagelse fra reglen er drænvand fra kirkegårde, som betragtes som spildevand.

Såfremt en ejendom skal separere spildevandet på egen grund, skal et eventuelt omfangsdræn kobles fra fælleskloakken, hvis det er teknisk muligt.

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling