Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Bilag | Administrationsgrundlag | Byggemodning

Byggemodning

Der er stor byggeaktivitet i København. Der bygges både på "ikke-forsynede arealer" - som det f. eks. sker i Ørestad  - og "allerede-forsynede arealer" som f. eks. gamle industrigrunde, der laves om til beboelse - som det er sket på Carlsberg, Grønttorvet mv. 

Byggemodninger på ikke-forsynede arealer

Byggemodninger på ikke forsynede arealer sker på offentlig foranstaltning, hvilket vil sige at HOFOR står for byggemodningen. Såfremt HOFOR inden byggemodningen kan opnå aftale herom med developer/grundejer, kan byggemodningen dog ske på privat foranstaltning med efterfølgende offentlig overtagelse af de dele af kloakken, der ligger i offentligt areal. Aftalen skal som minimum indeholde bestemmelser om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi. Overtagelsen vil ske i henhold til betalingslovens regler og efter HOFORs betalingsvedtægt. Ved byggemodninger på ikke forsynede arealer godtgør HOFOR kloakkens værdi ved overtagelse. Eventuelle tvister om værdien afgøres af taksationskommisionen.

Byggemodninger på allerede-forsynede arealer

Kloakering i forbindelse med byggemodning på allerede-forsynede arealer skal ske på privat foranstaltning og initiativ. Forudsætningen for kloakering af projektområdet er, at der forinden indgås aftale mellem HOFOR og den private part om kloakkens standard, dimensionering, placering og økonomi - se HOFORs kravspecifikationer. HOFOR vil - efter færdiggørelse af byggemodningen - overtage ejerskabet af de dele af kloakken, der er beliggende i offentlige arealer, og vil drive og vedligeholde den. HOFOR godtgør ikke den private part værdien af kloakken, men overtager til nul kroner. 

Mere end én ejer

Er der flere ejere på et projektareal - og der skal ske en byggemodning på privat foranstaltning - skal der forud for kloakering dannes et spildevandslaug efter reglerne i spildevandsbekendtgørelsen. Se mere her.

 

 

   

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling