Klimatilpasningsplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquam nisi mauris, id feugiat tortor sagittis sed. Fusce a tempor mauris.

 

Spildevandsplan

Københavns Kommunes spildevandsplan udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og sætter rammerne for håndtering af spildevand i Københavns Kommune.

 

Skybrudsplan

Nunc mauris leo, sagittis sed mattis sed, pretium sed odio. Proin consequat lacinia libero, vitae faucibus lacus pulvinar eu.

|

Spildevandsplan 2018 | Aktuelle projekter

Aktuelle projekter

Spildevandsplan 2018 indeholder to projektkategorier:

 • Igangsatte projekter
  • Omhandler 62 projekter, der er igangsat af Borgerrepræsentationen i tillæg til Spildevandsplan 2008, men som endnu ikke er afsluttet.
 • Projekttillæg 2019
  • Omhandler 26 projekter som igangsættes af Borgerrepræsentationen sammen vedtagelsen af Spildevandsplan 2018. Projekterne igangsættes i 2019.

Projekttyper og -indhold

I begge projektkategorier er projekterne inddelt i følgende fire projekttyper:

 • Klimatilpasning
 • Afløbssystem
 • Byudvikling
 • Renseanlæg

Beskrivelserne af projekterne indeholder eventuelle miljøpåvirkninger, og hvorvidt de berørte matrikler påvirkes af fx: 

 • ekspropiation (ved arealerhvervelse i forbindelse med projekt),
 • permanent tinglyst rådighedsindskrænkning på privat matrikel (servitut),
 • midlertidig rådighedsindskrænkning på privat matrikel.

Spildevandsplan 2018 suppleres årligt med projekttillæg, som indeholder nye projekter.

 

 

 

 

 

Damhusledningen inden røret blev samlet under jorden. Foto: HOFOR.

KONTAKT

Teknik- og Miljøforvaltningen

Kundecenter

Njalsgade 13

2300 København S.

Tel.: 33 66 33 66 

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Udvikling